Правила за поверителност

Правила за поверителност на Scouter.gr

Дата на влизане в сила: 12 януари 2016 г.

Данни, които събираме
Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашите Сайтове и канали на социални мрежи, чрез събития, по телефон или факс, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Може да събираме следните видове лични данни:

  • данни за контакт (като например име, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер);
  • потребителско име и парола, когато се регистрирате в нашия сайт;
  • данни за геоместоположение във връзка с определени функции на нашият сайт;
  • данни, която предоставяте за приятели или други лица, с които желаете да се свържем, и други данни, които може да ни предоставяте, като например в проучвания или чрез функцията „Връзка с нас“ на нашите Сайтове.

Данни, събирани чрез автоматични средства

Когато посещавате нашите Сайтове, може да събираме определени данни чрез автоматични средства, като например бисквитки, уеб маяци и регистрационни файлове на уеб сървъри. Данните, които събираме по този начин, включват IP адрес, еднозначен идентификатор на устройството, характеристики на устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, информация за действия, дати и брой на посещенията на нашите Сайтове и други статистически данни за използване. „Бисквитка“ е файл, който уеб сайтовете изпращат на компютъра на потребителя или на друго свързано с интернет устройство с цел идентифициране на използвания браузър или съхранение на информация или настройки в браузъра. „Уеб маяк“, известен още като интернет етикет, етикет за пиксели или чист GIF свързва уеб страниците с уеб сървърите и бисквитките им и се използва за предаване на информация, събрана чрез бисквитките, обратно на съответния уеб сървър. Чрез тези методи за автоматично събиране може да получим „данни за уеб навигация“ – регистрационен файл на връзките и другото съдържание, върху което кликва определен посетител, докато преглежда даден уеб сайт. Докато потребителят клика върху различни елементи в даден уеб сайт, може да се създаде и съхрани запис на действията. Свързваме определени елементи от данните, които събираме чрез автоматични средства като например информация за Вашия браузър, с друга информация, която получаваме за Вас, за да разберем, например, дали сте отворили имейл, който сме Ви изпратили. Вашият браузър може да Ви предоставя информация за начина на уведомяване, когато получавате определени видове бисквитки, или за начина, по който можете да ограничите или забраните определени видове бисквитки. Имайте предвид, че без бисквитките няма да можете да използвате всички функции на нашите Сайтове. В степента, в която се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие, преди да събираме лични данни чрез бисквитки или подобни автоматични средства.

Освен това използваме данните, събирани чрез бисквитки, уеб маяци, пиксели, регистрационни файлове на уеб сървъри и други автоматични средства, за цели като: (i) персонализиране на използването на нашите Сайтове от страна на потребителите, (ii) предоставяне на съдържание съобразно интересите на нашите потребители и начина на използване на нашите Сайтове от тяхна страна и (iii) управление на нашите Сайтове и други аспекти на дейността ни. В степента, в която се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие, преди да събираме данни чрез бисквитки или подобни автоматични средства.

Използваме и услуги за анализ на трети лица на нашите Сайтове, като например Google Analytics и Adobe Omniture. Доставчиците, които предоставят и управляват тези услуги, използват технологии като бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме използването на нашите Сайтове от Ваша страна. Данните, събирани чрез тези средства (включително IP адрес), може да се разкриват на тези доставчици на услуги за анализ и други съответни трети лица, които използват данните за цели като оценка на използването на нашите Сайтове. За да научите повече за тези услуги за анализ и начина, по който можете да се отпишете, посетете следните сайтове и всички сайтове, указани в допълнението, специфично за конкретната държава:

Данни, които споделяме
Не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящите правила за поверителност или в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни дейности. Споделяме лични данни с доставчиците, които предоставят услуги от наше име съгласно инструкциите ни. Не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват данните, освен както е необходимо за предоставянето на услугите от наше име или в изпълнение на приложимите законови изисквания. Също така може да споделяме Вашите лични данни (i) с нашите дъщерни и свързани дружества, (ii) с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа, ако сте кандидат за работа и (iii) с други лица, с които е възможно да работим, като например консултанти по предлагане на работа и подизпълнители с цел да Ви намерим работа.

Вашите права и опции за избор
Предоставяме Ви определени опции за избор във връзка с личните данни, които събираме за Вас, и начина, по който комуникираме с Вас. За да актуализирате Вашите предпочитания, да изискате да премахнем Вашите данни от списъка с адреси за периодична комуникация, да упражните Вашите права или да подадете искане, свържете се с нас, както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящите правила за поверителност. В степента, разрешена от законодателството на Вашата юрисдикция, можете да изискате достъп до личните данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се свържете с нас, както е указано по-долу. Ако е предвидено в приложимото законодателство, можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашите предпочитания в сила.

Предаване на данни
Предаваме личните данни, които събираме за Вас, извън територията на държавата, в която са събрани първоначално, тоест в други държави. Законите за защита на данните на тези държави може да се различават от приложимите в държавата, на чиято територия сте предоставили първоначално данните. При предаването на Вашите данни в други държави ще защитим тези данни, както е описано в настоящите правила за поверителност.

Начин на защита на личните данни
Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Актуализация на Глобалните правила за поверителност
Настоящите правила за поверителност (включително всички допълнения) може да се актуализират периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка, която указва датата на последната актуализация в началото на Правилата.

Връзка с нас

Продължавайки да използвате този сайт, вие сте съгласни, че използваме бисквитки. още информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори